Mattheus 25:24

SVMaar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heere! ik kende u, dat gij een hard mens zijt, maaiende, waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende van daar, [waar] gij niet gestrooid hebt.
Steph προσελθων δε και ο το εν ταλαντον ειληφως ειπεν κυριε εγνων σε οτι σκληρος ει ανθρωπος θεριζων οπου ουκ εσπειρας και συναγων οθεν ου διεσκορπισας
Trans.proselthōn de kai o to en talanton eilēphōs eipen kyrie egnōn se oti sklēros ei anthrōpos therizōn opou ouk espeiras kai synagōn othen ou dieskorpisas

Algemeen

Zie ook: Talent

Aantekeningen

Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heere! ik kende u, dat gij een hard mens zijt, maaiende, waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende van daar, [waar] gij niet gestrooid hebt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προσελθων
kwam

-
δε
Maar
και
ook
ο
-
το
-
εν
die het ene
ταλαντον
talent
ειληφως
ontvangen had

-
ειπεν
en zeide

-
κυριε
Heer
εγνων
ik kende

-
σε
-
οτι
dat
σκληρος
gij een hard
ει
zijt

-
ανθρωπος
mens
θεριζων
maaiende

-
οπου
waar
ουκ
gij niet
εσπειρας
gezaaid hebt

-
και
en
συναγων
vergaderende

-
οθεν
van daar
ου
gij niet
διεσκορπισας
gestrooid hebt

-

Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heere! ik kende u, dat gij een hard mens zijt, maaiende, waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende van daar, [waar] gij niet gestrooid hebt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!