Mattheus 25:26

SVMaar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht! gij wist, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb, en van daar vergader, waar ik niet gestrooid heb.
Steph αποκριθεις δε ο κυριος αυτου ειπεν αυτω πονηρε δουλε και οκνηρε ηδεις οτι θεριζω οπου ουκ εσπειρα και συναγω οθεν ου διεσκορπισα
Trans.apokritheis de o kyrios autou eipen autō ponēre doule kai oknēre ēdeis oti therizō opou ouk espeira kai synagō othen ou dieskorpisa

Aantekeningen

Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht! gij wist, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb, en van daar vergader, waar ik niet gestrooid heb.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποκριθεις
antwoordende

-
δε
Maar
ο
-
κυριος
heer
αυτου
zijn
ειπεν
zeide

-
αυτω
tot hem
πονηρε
Gij boze
δουλε
dienstknecht
και
en
οκνηρε
luie
ηδεις
gij wist

-
οτι
dat
θεριζω
ik maai

-
οπου
waar
ουκ
ik niet
εσπειρα
gezaaid heb

-
και
en
συναγω
vergader

-
οθεν
van daar
ου
waar ik niet
διεσκορπισα
gestrooid heb

-

Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht! gij wist, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb, en van daar vergader, waar ik niet gestrooid heb.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!