Mattheus 25:37

SVDan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd? of dorstig, en te drinken gegeven?
Steph τοτε αποκριθησονται αυτω οι δικαιοι λεγοντες κυριε ποτε σε ειδομεν πεινωντα και εθρεψαμεν η διψωντα και εποτισαμεν
Trans.tote apokrithēsontai autō oi dikaioi legontes kyrie pote se eidomen peinōnta kai ethrepsamen ē dipsōnta kai epotisamen

Algemeen

Zie ook: Drank, Drinken

Aantekeningen

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd? of dorstig, en te drinken gegeven?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Dan
αποκριθησονται
antwoorden

-
αυτω
Hem
οι
-
δικαιοι
zullen de rechtvaardigen
λεγοντες
zeggende

-
κυριε
Heere
ποτε
wanneer
σε
hebben wij
ειδομεν
gezien

-
πεινωντα
hongerig

-
και
en
εθρεψαμεν
gespijzigd

-
η
of
διψωντα
dorstig

-
και
en
εποτισαμεν
te drinken gegeven

-

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd? of dorstig, en te drinken gegeven?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!