Mattheus 25:38

SVEn wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?
Steph ποτε δε σε ειδομεν ξενον και συνηγαγομεν η γυμνον και περιεβαλομεν
Trans.pote de se eidomen xenon kai synēgagomen ē gymnon kai periebalomen

Aantekeningen

En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ποτε
wanneer
δε
En
σε
hebben wij
ειδομεν
gezien

-
ξενον
een vreemdeling
και
en
συνηγαγομεν
geherbergd

-
η
of
γυμνον
naakt
και
en
περιεβαλομεν
gekleed

-

En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!