Mattheus 25:44

SVDan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?
Steph τοτε αποκριθησονται αυτω και αυτοι λεγοντες κυριε ποτε σε ειδομεν πεινωντα η διψωντα η ξενον η γυμνον η ασθενη η εν φυλακη και ου διηκονησαμεν σοι
Trans.tote apokrithēsontai autō kai autoi legontes kyrie pote se eidomen peinōnta ē dipsōnta ē xenon ē gymnon ē asthenē ē en phylakē kai ou diēkonēsamen soi

Algemeen

Zie ook: Dorst, Gevangenis, Naakt, Naaktheid, Ziekte

Aantekeningen

Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Dan
αποκριθησονται
Hem antwoorden

-
και
zullen ook
αυτοι
dezen
λεγοντες
zeggende

-
κυριε
Heere
ποτε
wanneer
σε
hebben wij
ειδομεν
gezien

-
πεινωντα
hongerig

-
η
of
διψωντα
dorstig

-
η
of
ξενον
een vreemdeling
η
of
γυμνον
naakt
η
of
ασθενη
krank
η
of
εν
in
φυλακη
de gevangenis
και
en
ου
niet
διηκονησαμεν
gediend

-
σοι
hebben

Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!