Mattheus 25:5

SVAls nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap.
Steph χρονιζοντος δε του νυμφιου ενυσταξαν πασαι και εκαθευδον
Trans.chronizontos de tou nymphiou enystaxan pasai kai ekatheudon

Algemeen

Zie ook: Bruidegom, Bruidsschat, Slapen

Aantekeningen

Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

χρονιζοντος
vertoefde

-
δε
Als nu
του
-
νυμφιου
de bruidegom
ενυσταξαν
sluimerig

-
πασαι
werden zij allen
και
en
εκαθευδον
vielen in slaap

-

Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!