Mattheus 26:1

SVEn het is geschied, als Jezus al deze woorden geeindigd had, dat Hij tot Zijn discipelen zeide:
Steph και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους παντας τους λογους τουτους ειπεν τοις μαθηταις αυτου
Trans.kai egeneto ote etelesen o iēsous pantas tous logous toutous eipen tois mathētais autou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Overzicht


Aantekeningen

En het is geschied, als Jezus al deze woorden geeindigd had, dat Hij tot Zijn discipelen zeide:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
het is geschied

-
οτε
als
ετελεσεν
geëindigd had

-
ο
-
ιησους
Jezus
παντας
al
τους
-
λογους
woorden
τουτους
deze
ειπεν
zeide

-
τοις
-
μαθηταις
discipelen
αυτου
dat Hij tot Zijn

En het is geschied, als Jezus al deze woorden geeindigd had, dat Hij tot Zijn discipelen zeide:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!