Mattheus 26:11

SVWant de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd.
Trans.pantote gar tous ptōchous echete meth eautōn eme de ou pantote echete

Algemeen

Zie ook: Deuteronomium 15:11, Markus 14:7, Johannes 12:8

Aantekeningen

Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παντοτε
altijd
γαρ
Want
τους
-
πτωχους
de armen
εχετε
hebt gij

-
μεθ
met
εαυτων
-
εμε
Mij
δε
maar
ου
niet
παντοτε
altijd
εχετε
hebt gij

-

Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!