Mattheus 26:13

SVVoorwaar zeg Ik u: Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, [daar] zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft.
Trans.amēn legō ymin opou ean kērychthē to euangelion touto en olō tō kosmō lalēthēsetai kai o epoiēsen autē eis mnēmosynon autēs

Algemeen

Zie ook: Amen, Voorwaar

Aantekeningen

Voorwaar zeg Ik u: Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, [daar] zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αμην
Voorwaar
λεγω
zeg Ik

-
υμιν
-
οπου
Alwaar
εαν
-
κηρυχθη
gepredikt zal worden

-
το
-
ευαγγελιον
Evangelie
τουτο
dit
εν
in
ολω
de gehele
τω
-
κοσμω
wereld
λαληθησεται
gesproken worden

-
και
zal ook
ο
-
εποιησεν
gedaan heeft

-
αυτη
haar

-
εις
tot
μνημοσυνον
gedachtenis
αυτης
van hetgeen zij

Voorwaar zeg Ik u: Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, [daar] zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!