Mattheus 26:15

SVEn zeide: Wat wilt gij mij geven, en ik zal Hem u overleveren? En zij hebben hem toegelegd dertig zilveren [penningen].
Trans.eipen ti thelete moi dounai kagō ymin paradōsō auton oi de estēsan autō triakonta argyria

Algemeen

Zie ook: Geld, Munten
Zacharia 11:12

Aantekeningen

En zeide: Wat wilt gij mij geven, en ik zal Hem u overleveren? En zij hebben hem toegelegd dertig zilveren [penningen].


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
En zeide

-
τι
Wat
θελετε
wilt gij

-
μοι
mij
δουναι
geven

-
καγω
en ik
υμιν
-
παραδωσω
overleveren

-
αυτον
zij hebben hem
οι
-
δε
En
εστησαν
toegelegd

-
αυτω
zal Hem
τριακοντα
dertig
αργυρια
zilveren

En zeide: Wat wilt gij mij geven, en ik zal Hem u overleveren? En zij hebben hem toegelegd dertig zilveren [penningen].

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!