Mattheus 26:18

SVEn Hij zeide: Gaat heen in de stad tot zulk een, en zegt hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij, Ik zal bij u het pascha houden met Mijn discipelen.
Trans.o de eipen ypagete eis tēn polin pros ton deina kai eipate autō o didaskalos legei o kairos mou engys estin pros se poiō to pascha meta tōn mathētōn mou

Algemeen

Zie ook: Pesach / Pascha

Aantekeningen

En Hij zeide: Gaat heen in de stad tot zulk een, en zegt hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij, Ik zal bij u het pascha houden met Mijn discipelen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
En
ειπεν
Hij zeide

-
υπαγετε
Gaat heen

-
εις
in
την
-
πολιν
de stad
προς
tot
τον
-
δεινα
zulk een
και
en
ειπατε
zegt

-
αυτω
hem
ο
-
διδασκαλος
De Meester
λεγει
zegt

-
ο
-
καιρος
tijd
μου
Mijn
εγγυς
nabij
εστιν
is

-
προς
Ik zal bij
σε
-
ποιω
houden

-
το
-
πασχα
het pascha
μετα
met
των
-
μαθητων
discipelen
μου
Mijn

En Hij zeide: Gaat heen in de stad tot zulk een, en zegt hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij, Ik zal bij u het pascha houden met Mijn discipelen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!