Mattheus 26:19

SVEn de discipelen deden, gelijk Jezus hun bevolen had, en bereidden het pascha.
Trans.kai epoiēsan oi mathētai ōs synetaxen autois o iēsous kai ētoimasan to pascha

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Pesach / Pascha

Aantekeningen

En de discipelen deden, gelijk Jezus hun bevolen had, en bereidden het pascha.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εποιησαν
deden

-
οι
-
μαθηται
de discipelen
ως
gelijk
συνεταξεν
bevolen had

-
αυτοις
hun
ο
-
ιησους
Jezus
και
en
ητοιμασαν
bereidden

-
το
-
πασχα
het pascha

En de discipelen deden, gelijk Jezus hun bevolen had, en bereidden het pascha.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!