Mattheus 26:25

SVEn Judas, die Hem verried, antwoordde en zeide: Ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: Gij hebt het gezegd.
Trans.apokritheis de ioudas o paradidous auton eipen mēti egō eimi rabbi legei autō sy eipas

Algemeen

Zie ook: Judas Iskariot, Rabbi, Rabbijn
Markus 15:2

Aantekeningen

En Judas, die Hem verried, antwoordde en zeide: Ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: Gij hebt het gezegd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποκριθεις
antwoordde

-
δε
En
ιουδας
Judas
ο
die
παραδιδους
verried

-
αυτον
Hem
ειπεν
en zeide

-
μητι
het
εγω
ik
ειμι
Ben

-
ραββι
Rabbi
λεγει
Hij zeide

-
αυτω
tot hem
συ
Gij
ειπας
hebt het gezegd

-

En Judas, die Hem verried, antwoordde en zeide: Ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: Gij hebt het gezegd.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!