Mattheus 26:27

SVEn Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun [dien], zeggende: Drinkt allen daaruit;
Trans.kai labōn potērion kai eucharistēsas edōken autois legōn piete ex autou pantes

Algemeen

Zie ook: Heilig Avondmaal

Aantekeningen

En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun [dien], zeggende: Drinkt allen daaruit;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λαβων
Hij nam

-
το
-
ποτηριον
den drinkbeker
και
en
ευχαριστησας
gedankt hebbende

-
εδωκεν
gaf

-
αυτοις
-
λεγων
zeggende

-
πιετε
Drinkt

-
εξ
daaruit
αυτου
hun
παντες
allen

En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun [dien], zeggende: Drinkt allen daaruit;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!