Mattheus 26:39

SVEn een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij [wilt].
Trans.kai proelthōn mikron epesen epi prosōpon autou proseuchomenos kai legōn pater mou ei dynaton estin parelthatō ap emou to potērion touto plēn ouch ōs egō thelō all ōs sy

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Bidden, Uitdrukkingen en gezegden
Mattheus 20:22, Mattheus 20:23, Lukas 22:41, Johannes 6:38

Aantekeningen

En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij [wilt].


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσελθων
-

-
μικρον
een weinig
επεσεν
viel Hij

-
επι
op
προσωπον
aangezicht
αυτου
Zijn
προσευχομενος
biddende

-
και
en
λεγων
zeggende

-
πατερ
Vader
μου
Mijn
ει
indien
δυνατον
het mogelijk
εστιν
is

-
παρελθετω
voorbijgaan

-
απ
van
εμου
Mij
το
-
ποτηριον
drinkbeker
τουτο
laat dezen
πλην
doch
ουχ
niet
ως
gelijk
εγω
Ik
θελω
wil

-
αλλ
maar
ως
gelijk
συ
Gij

En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij [wilt].


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!