Mattheus 26:40

SVEn Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet een uur met Mij waken?
Trans.kai erchetai pros tous mathētas kai euriskei autous katheudontas kai legei tō petrō outōs ouk ischysate mian ōran grēgorēsai met emou

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Petrus, Slapen

Aantekeningen

En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet een uur met Mij waken?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ερχεται
Hij kwam

-
προς
tot
τους
-
μαθητας
de discipelen
και
en
ευρισκει
vond

-
αυτους
hen
καθευδοντας
slapende

-
και
en
λεγει
zeide

-
τω
-
πετρω
tot Petrus
ουτως
dan
ουκ
niet
ισχυσατε
Kunt gij

-
μιαν
-
ωραν
uur
γρηγορησαι
waken

-
μετ
met
εμου
Mij

En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet een uur met Mij waken?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!