Mattheus 26:43

SVEn komende [bij hen], vond Hij hen wederom slapende; want hun ogen waren bezwaard.
Trans.kai elthōn palin euren autous katheudontas ēsan gar autōn oi ophthalmoi bebarēmenoi

Algemeen

Zie ook: Slapen

Aantekeningen

En komende [bij hen], vond Hij hen wederom slapende; want hun ogen waren bezwaard.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ελθων
komende

-
ευρισκει
vond Hij

-
αυτους
hen
παλιν
wederom
καθευδοντας
slapende

-
ησαν
waren

-
γαρ
want
αυτων
hun
οι
-
οφθαλμοι
ogen
βεβαρημενοι
bezwaard

-

En komende [bij hen], vond Hij hen wederom slapende; want hun ogen waren bezwaard.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!