Mattheus 26:50

SVMaar Jezus zeide tot hem: Vriend! waartoe zijt gij hier! Toen kwamen zij toe, en sloegen de handen aan Jezus, en grepen Hem.
Steph και συνεβουλευσαντο ινα τον ιησουν κρατησωσιν δολω και αποκτεινωσιν
Trans.o de iēsous eipen autō etaire eph o parei tote proselthontes epebalon tas cheiras epi ton iēsoun kai ekratēsan auton

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel), Jezus Christus

Aantekeningen

Maar Jezus zeide tot hem: Vriend! waartoe zijt gij hier! Toen kwamen zij toe, en sloegen de handen aan Jezus, en grepen Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
Maar
ιησους
Jezus
ειπεν
zeide

-
αυτω
tot hem
εταιρε
Vriend
εφ
aan
ω
-
παρει
zijt gij hier

-
τοτε
Toen
προσελθοντες
kwamen zij toe

-
επεβαλον
en sloegen

-
τας
-
χειρας
de handen
επι
waartoe
τον
-
ιησουν
Jezus
και
en
εκρατησαν
grepen

-
αυτον
Hem

Maar Jezus zeide tot hem: Vriend! waartoe zijt gij hier! Toen kwamen zij toe, en sloegen de handen aan Jezus, en grepen Hem.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!