Mattheus 26:51

SVEn ziet, een van degenen, die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit, en slaande den dienstknecht des hogepriesters, hieuw zijn oor af.
Steph ελεγον δε μη εν τη εορτη ινα μη θορυβος γενηται εν τω λαω
Trans.kai idou eis tōn meta iēsou ekteinas tēn cheira apespasen tēn machairan autou kai pataxas ton doulon tou archiereōs apheilen autou to ōtion

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel), Hogepriester, Jezus Christus, Malchus, Oor (lichaamsdeel), Priester, Zwaard
Lukas 22:50, Johannes 18:10

Aantekeningen

En ziet, een van degenen, die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit, en slaande den dienstknecht des hogepriesters, hieuw zijn oor af.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
ziet

-
εις
een
των
-
μετα
van degenen, die met
ιησου
Jezus
εκτεινας
uitstekende

-
την
-
χειρα
waren, de hand
απεσπασεν
trok

-
την
-
μαχαιραν
zwaard
αυτου
zijn
και
uit, en
παταξας
slaande

-
τον
-
δουλον
den dienstknecht
του
-
αρχιερεως
des hogepriesters
αφειλεν
hieuw

-
αυτου
zijn
το
-
ωτιον
oor

En ziet, een van degenen, die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit, en slaande den dienstknecht des hogepriesters, hieuw zijn oor af.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!