Mattheus 26:53

SVOf meent gij, dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten?
Steph προσηλθεν αυτω γυνη αλαβαστρον μυρου εχουσα βαρυτιμου και κατεχεεν επι την κεφαλην αυτου ανακειμενου
Trans.ē dokeis oti ou dynamai parakalesai ton patera mou kai parastēsei moi arti pleiō dōdeka legiōnas angelōn

Algemeen

Zie ook: Bidden, Engelen, Twaalf (getal)

Aantekeningen

Of meent gij, dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

η
Of
δοκεις
meent gij

-
οτι
dat
ου
niet
δυναμαι
kan

-
αρτι
nu
παρακαλεσαι
bidden

-
τον
-
πατερα
Vader
μου
Ik Mijn
και
en
παραστησει
bijzetten

-
μοι
Hij zal Mij
πλειους
meer
η
dan
δωδεκα
twaalf
λεγεωνας
legioenen
αγγελων
engelen

Of meent gij, dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!