Mattheus 26:62

SVEn de hogepriester, opstaande, zeide tot Hem: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U?
Steph και απο τοτε εζητει ευκαιριαν ινα αυτον παραδω
Trans.kai anastas o archiereus eipen autō ouden apokrinē ti outoi sou katamartyrousin

Algemeen

Zie ook: Hogepriester
Markus 14:60

Aantekeningen

En de hogepriester, opstaande, zeide tot Hem: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αναστας
opstaande

-
ο
-
αρχιερευς
de hogepriester
ειπεν
zeide

-
αυτω
tot Hem
ουδεν
niets
αποκρινη
Antwoordt Gij

-
τι
Wat
ουτοι
dezen
σου
tegen
καταμαρτυρουσιν
getuigen

-

En de hogepriester, opstaande, zeide tot Hem: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!