Mattheus 26:64

SVJezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult gij zien den Zoon des mensen, zittende ter rechter[hand] der kracht [Gods], en komende op de wolken des hemels.
Steph ο δε ειπεν υπαγετε εις την πολιν προς τον δεινα και ειπατε αυτω ο διδασκαλος λεγει ο καιρος μου εγγυς εστιν προς σε ποιω το πασχα μετα των μαθητων μου
Trans.legei autō o iēsous sy eipas plēn legō ymin ap arti opsesthe ton yion tou anthrōpou kathēmenon ek dexiōn tēs dynameōs kai erchomenon epi tōn nephelōn tou ouranou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Jezus Christus (God), Zoon des mensen, Wolken
Psalm 110:1, Daniel 7:13, Mattheus 16:27, Mattheus 24:30, Markus 14:62, Lukas 22:69, Handelingen 1:11, Romeinen 14:10, 1 Thessalonicensen 4:16, Openbaring 1:7

Aantekeningen

Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult gij zien den Zoon des mensen, zittende ter rechter[hand] der kracht [Gods], en komende op de wolken des hemels.

Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult gij zien den Zoon des mensen, zittende ter rechter[hand] der kracht [Gods], en komende op de wolken des hemels.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zeide

-
αυτω
tot hem
ο
-
ιησους
Jezus
συ
Gij
ειπας
hebt het gezegd

-
πλην
Doch
λεγω
Ik zeg

-
υμιν
ulieden
απ
Van
αρτι
nu
οψεσθε
aan zult gij zien

-
τον
-
υιον
den Zoon
του
-
ανθρωπου
des mensen
καθημενον
zittende

-
εκ
ter
δεξιων
rechter
της
-
δυναμεως
der kracht
και
en
ερχομενον
komende

-
επι
op
των
-
νεφελων
de wolken
του
-
ουρανου
des hemels


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!