Mattheus 26:66

SVWat dunkt ulieden? En zij, antwoordende, zeiden: Hij is des doods schuldig.
Stephτί ὑμῖν δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν· ἔνοχος θανάτου ἐστίν.
Trans.tí hymîn dokeî? hoi dè apokrithéntes eîpan: énochos thanátou estín.

Algemeen

Zie ook: Leviticus 24:16

Aantekeningen

Wat dunkt ulieden? En zij, antwoordende, zeiden: Hij is des doods schuldig.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τι
Wat
υμιν
ulieden
δοκει
dunkt

-
οι
-
δε
En
αποκριθεντες
zij, antwoordende

-
ειπον
zeiden

-
ενοχος
schuldig
θανατου
des doods
εστιν
Hij is

-

Wat dunkt ulieden? En zij, antwoordende, zeiden: Hij is des doods schuldig.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!