Mattheus 26:7

SVKwam tot Hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op Zijn hoofd, daar Hij aan [tafel] zat.
Trans.prosēlthen autō gynē echousa alabastron myrou barytimou kai katecheen epi tēs kephalēs autou anakeimenou

Algemeen

Zie ook: Maria van Bethanië, Parfumerie, Vaatwerk
Markus 14:3, Lukas 7:37, Johannes 11:2, Johannes 12:3

Aantekeningen

Kwam tot Hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op Zijn hoofd, daar Hij aan [tafel] zat.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προσηλθεν
Kwam

-
αυτω
tot Hem
γυνη
een vrouw
αλαβαστρον
een albasten fles
μυρου
zalf
εχουσα
hebbende

-
βαρυτιμου
met zeer kostelijke
και
en
κατεχεεν
goot ze uit

-
επι
op
την
-
κεφαλην
hoofd
αυτου
Zijn
ανακειμενου
daar Hij aan zat

-

Kwam tot Hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op Zijn hoofd, daar Hij aan [tafel] zat.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!