Mattheus 26:75

SVEn terstond kraaide de haan; en Petrus werd indachtig, het woord van Jezus, Die tot hem gezegd had: Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk.
Steph λεγω δε υμιν οτι ου μη πιω απ αρτι εκ τουτου του γεννηματοσ της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πινω μεθ υμων καινον εν τη βασιλεια του πατρος μου
Trans.kai emnēsthē o petros tou rēmatos iēsou eirēkotos oti prin alektora phōnēsai tris aparnēsē me kai exelthōn exō eklausen pikrōs

Algemeen

Zie ook: Haan, Jezus Christus, Petrus
Mattheus 26:34, Markus 14:30, Lukas 22:61, Johannes 13:38

Aantekeningen

En terstond kraaide de haan; en Petrus werd indachtig, het woord van Jezus, Die tot hem gezegd had: Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εμνησθη
werd indachtig

-
ο
Die
πετρος
Petrus
του
-
ρηματος
het woord
του
-
ιησου
van Jezus
ειρηκοτος
gezegd had

-
αυτω
tot hem
οτι
-
πριν
Eer
αλεκτορα
de haan
φωνησαι
kraaide

-
τρις
driemaal
απαρνηση
verloochenen

-
με
zult gij Mij
και
en
εξελθων
gaande

-
εξω
naar buiten
εκλαυσεν
weende hij

-
πικρως
bitterlijk

En terstond kraaide de haan; en Petrus werd indachtig, het woord van Jezus, Die tot hem gezegd had: Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!