Mattheus 27:1

SVAls het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks te zamen raad genomen tegen Jezus, dat zij Hem doden zouden.
Steph πρωιας δε γενομενης συμβουλιον ελαβον παντες οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου κατα του ιησου ωστε θανατωσαι αυτον
Trans.prōias de genomenēs symboulion elabon pantes oi archiereis kai oi presbyteroi tou laou kata tou iēsou ōste thanatōsai auton

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Jezus Christus, Morgen, Ochtend, Oudsten, Ouderling, Priester, Via Dolorosa
Psalm 2:2, Markus 15:1, Lukas 22:66, Lukas 23:2, Johannes 18:28

Overzicht


Aantekeningen

Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks te zamen raad genomen tegen Jezus, dat zij Hem doden zouden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πρωιας
morgenstond
δε
Als het nu
γενομενης
geworden was

-
συμβουλιον
te zamen raad
ελαβον
genomen

-
παντες
hebben al
οι
-
αρχιερεις
de overpriesters
και
en
οι
-
πρεσβυτεροι
de ouderlingen
του
-
λαου
des volks
κατα
tegen
του
-
ιησου
Jezus
ωστε
dat
θανατωσαι
doden zouden

-
αυτον
zij Hem

Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks te zamen raad genomen tegen Jezus, dat zij Hem doden zouden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!