Mattheus 27:11

SVEn Jezus stond voor den stadhouder; en de stadhouder vraagde Hem, zeggende: Zijt Gij de Koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: Gij zegt het.
Steph ο δε ιησους εστη εμπροσθεν του ηγεμονος και επηρωτησεν αυτον ο ηγεμων λεγων συ ει ο βασιλευς των ιουδαιων ο δε ιησους εφη αυτω συ λεγεις
Trans.o de iēsous estē emprosthen tou ēgemonos kai epērōtēsen auton o ēgemōn legōn sy ei o basileus tōn ioudaiōn o de iēsous ephē autō sy legeis

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Markus 15:2, Lukas 23:3, Johannes 18:33

Aantekeningen

En Jezus stond voor den stadhouder; en de stadhouder vraagde Hem, zeggende: Zijt Gij de Koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: Gij zegt het.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
En
ιησους
Jezus
εστη
stond

-
εμπροσθεν
voor
του
-
ηγεμονος
den stadhouder
και
en
επηρωτησεν
vraagde

-
αυτον
Hem
ο
-
ηγεμων
de stadhouder
λεγων
zeggende

-
συ
Gij
ει
Zijt

-
ο
-
βασιλευς
de Koning
των
-
ιουδαιων
der Joden
ο
-
δε
En
ιησους
Jezus
εφη
zeide

-
αυτω
tot hem
συ
Gij
λεγεις
zegt het

-

En Jezus stond voor den stadhouder; en de stadhouder vraagde Hem, zeggende: Zijt Gij de Koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: Gij zegt het.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!