Mattheus 27:12

SVEn als Hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde Hij niets.
Steph και εν τω κατηγορεισθαι αυτον υπο των αρχιερεων και των πρεσβυτερων ουδεν απεκρινατο
Trans.kai en tō katēgoreisthai auton ypo tōn archiereōn kai tōn presbyterōn ouden apekrinato

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Oudsten, Ouderling, Priester

Aantekeningen

En als Hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde Hij niets.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εν
als
τω
-
κατηγορεισθαι
beschuldigd werd

-
αυτον
-
υπο
Hij van
των
-
αρχιερεων
de overpriesters
και
en
των
-
πρεσβυτερων
de ouderlingen
ουδεν
niets
απεκρινατο
antwoordde Hij

-

En als Hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde Hij niets.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!