Mattheus 27:15

SVEn op het feest was de stadhouder gewoon den volke een gevangene los te laten, welke zij wilden.
Steph κατα δε εορτην ειωθει ο ηγεμων απολυειν ενα τω οχλω δεσμιον ον ηθελον
Trans.kata de eortēn eiōthei o ēgemōn apolyein ena tō ochlō desmion on ēthelon

Algemeen

Zie ook: Pesach / Pascha
Markus 15:6, Lukas 23:17, Johannes 18:39

Aantekeningen

En op het feest was de stadhouder gewoon den volke een gevangene los te laten, welke zij wilden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

κατα
op
δε
En
εορτην
het feest
ειωθει
was

-
ο
-
ηγεμων
de stadhouder
απολυειν
los te laten

-
ενα
een
τω
-
οχλω
den volke
δεσμιον
gevangene
ον
welken
ηθελον
zij wilden

-

En op het feest was de stadhouder gewoon den volke een gevangene los te laten, welke zij wilden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!