Mattheus 27:19

SVEn als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb [toch] niet te doen met dien Rechtvaardige; want ik heb heden veel geleden in den droom om Zijnentwil.
Steph καθημενου δε αυτου επι του βηματος απεστειλεν προς αυτον η γυνη αυτου λεγουσα μηδεν σοι και τω δικαιω εκεινω πολλα γαρ επαθον σημερον κατ οναρ δι αυτον
Trans.kathēmenou de autou epi tou bēmatos apesteilen pros auton ē gynē autou legousa mēden soi kai tō dikaiō ekeinō polla gar epathon sēmeron kat onar di auton

Algemeen

Zie ook: Dromen, Rechtvaardigheid

Aantekeningen

En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb [toch] niet te doen met dien Rechtvaardige; want ik heb heden veel geleden in den droom om Zijnentwil.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

καθημενου
zat

-
δε
En
αυτου
als hij
επι
op
του
-
βηματος
den rechterstoel
απεστειλεν
gezonden

-
προς
tot
αυτον
zo heeft zijn
η
-
γυνη
huisvrouw
αυτου
hem
λεγουσα
zeggende

-
μηδεν
niet
σοι
Heb
και
te doen met
τω
-
δικαιω
Rechtvaardige
εκεινω
dien
πολλα
veel
γαρ
want
επαθον
geleden

-
σημερον
ik heb heden
κατ
in
οναρ
den droom
δι
om
αυτον
Zijnentwil

En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb [toch] niet te doen met dien Rechtvaardige; want ik heb heden veel geleden in den droom om Zijnentwil.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!