Mattheus 27:2

SVEn Hem gebonden hebbende, leidden zij [Hem] weg, en gaven Hem over aan Pontius Pilatus, den stadhouder.
Steph και δησαντες αυτον απηγαγον και παρεδωκαν αυτον ποντιω πιλατω τω ηγεμονι
Trans.kai dēsantes auton apēgagon kai paredōkan auton pontiō pilatō tō ēgemoni

Algemeen

Zie ook: Pontius Pilatus
Handelingen 3:13

Aantekeningen

En Hem gebonden hebbende, leidden zij [Hem] weg, en gaven Hem over aan Pontius Pilatus, den stadhouder.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
δησαντες
gebonden hebbende

-
αυτον
Hem
απηγαγον
leidden zij weg

-
και
en
παρεδωκαν
gaven

-
αυτον
Hem
ποντιω
aan Pontius
πιλατω
Pilatus
τω
-
ηγεμονι
den stadhouder

En Hem gebonden hebbende, leidden zij [Hem] weg, en gaven Hem over aan Pontius Pilatus, den stadhouder.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!