Mattheus 27:26

SVToen liet hij hun Bar-abbas los, maar Jezus gegeseld hebbende, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.
Steph τοτε απελυσεν αυτοις τον βαραββαν τον δε ιησουν φραγελλωσας παρεδωκεν ινα σταυρωθη
Trans.tote apelysen autois ton barabban ton de iēsoun phragellōsas paredōken ina staurōthē

Algemeen

Zie ook: Bar-abbas, Geselen, Jezus Christus, Kruisiging

Aantekeningen

Toen liet hij hun Bar-abbas los, maar Jezus gegeseld hebbende, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Toen
απελυσεν
liet hij

-
αυτοις
hun
τον
-
βαραββαν
Bar-abbas
τον
-
δε
maar
ιησουν
Jezus
φραγελλωσας
gegeseld hebbende

-
παρεδωκεν
gaf hij Hem over

-
ινα
om
σταυρωθη
gekruisigd te worden

-

Toen liet hij hun Bar-abbas los, maar Jezus gegeseld hebbende, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!