Mattheus 27:28

SVEn als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om;
Steph και εκδυσαντες αυτον περιεθηκαν αυτω χλαμυδα κοκκινην
Trans.kai ekdysantes auton periethēkan autō chlamyda kokkinēn

Algemeen

Zie ook: Purper
Markus 15:17, Johannes 19:2

Aantekeningen

En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εκδυσαντες
ontkleed hadden

-
αυτον
als zij Hem
περιεθηκαν
deden zij

-
αυτω
Hem
χλαμυδα
mantel
κοκκινην
een purperen

En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!