Mattheus 27:32

SVEn uitgaande, vonden zij een man van Cyrene, met name Simon; deze dwongen zij, dat hij Zijn kruis droeg.
Steph εξερχομενοι δε ευρον ανθρωπον κυρηναιον ονοματι σιμωνα τουτον ηγγαρευσαν ινα αρη τον σταυρον αυτου
Trans.exerchomenoi de euron anthrōpon kyrēnaion onomati simōna touton ēngareusan ina arē ton stauron autou

Algemeen

Zie ook: Angaria wetgeving, Cyrene, Koerier, Kruis, Simon (v. Cyrene), Via Dolorosa
Markus 15:21, Lukas 23:26

Aantekeningen

En uitgaande, vonden zij een man van Cyrene, met name Simon; deze dwongen zij, dat hij Zijn kruis droeg.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εξερχομενοι
uitgaande

-
δε
En
ευρον
vonden zij

-
ανθρωπον
een man
κυρηναιον
van Cyréne
ονοματι
met name
σιμωνα
Simon
τουτον
dezen
ηγγαρευσαν
dwongen zij

-
ινα
dat
αρη
droeg

-
τον
-
σταυρον
kruis
αυτου
hij Zijn

En uitgaande, vonden zij een man van Cyrene, met name Simon; deze dwongen zij, dat hij Zijn kruis droeg.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!