Mattheus 27:41

SVEn desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden, en ouderlingen, en Farizeen, [Hem] bespottende, zeiden:
Steph ομοιως δε και οι αρχιερεις εμπαιζοντες μετα των γραμματεων και πρεσβυτερων ελεγον
Trans.omoiōs de kai oi archiereis empaizontes meta tōn grammateōn kai presbyterōn elegon

Algemeen

Zie ook: Farizeeen, Hogepriester, Oudsten, Ouderling, Priester, Schriftgeleerde

Aantekeningen

En desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden, en ouderlingen, en Farizeeën, [Hem] bespottende, zeiden:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ομοιως
desgelijks
δε
En
και
ook
οι
-
αρχιερεις
de overpriesters
εμπαιζοντες
bespottende

-
μετα
met
των
-
γραμματεων
de Schriftgeleerden
και
en
πρεσβυτερων
ouderlingen
και
en
φαρισαιων
Farizeën
ελεγον
zeiden

-

En desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden, en ouderlingen, en Farizeeën, [Hem] bespottende, zeiden:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!