Mattheus 27:54

SVEn de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving, en de dingen, die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was Gods Zoon!
Steph ο δε εκατονταρχος και οι μετ αυτου τηρουντες τον ιησουν ιδοντες τον σεισμον και τα γενομενα εφοβηθησαν σφοδρα λεγοντες αληθως θεου υιος ην ουτος
Trans.o de ekatontarchos kai oi met autou tērountes ton iēsoun idontes ton seismon kai ta genomena ephobēthēsan sphodra legontes alēthōs theou yios ēn outos

Algemeen

Zie ook: Aardbeving, Centurio, Jezus Christus
Markus 15:39, Lukas 23:47

Aantekeningen

En de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving, en de dingen, die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was Gods Zoon!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
En
εκατονταρχος
de hoofdman over honderd
και
en
οι
-
μετ
die met
αυτου
hem
τηρουντες
bewaarden

-
τον
-
ιησουν
Jezus
ιδοντες
ziende

-
τον
-
σεισμον
de aardbeving
και
en
τα
-
γενομενα
de dingen, die geschied waren

-
εφοβηθησαν
bevreesd

-
σφοδρα
werden zeer
λεγοντες
zeggende

-
αληθως
Waarlijk
θεου
Gods
υιος
Zoon
ην
was

-
ουτος
Deze

En de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving, en de dingen, die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was Gods Zoon!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!