Mattheus 27:6

SVEn de overpriesters, de zilveren [penningen] nemende, zeiden: Het is niet geoorloofd, dezelve in de offerkist te leggen, dewijl het een prijs des bloeds is.
Steph οι δε αρχιερεις λαβοντες τα αργυρια ειπον ουκ εξεστιν βαλειν αυτα εις τον κορβαναν επει τιμη αιματος εστιν
Trans.oi de archiereis labontes ta argyria eipon ouk exestin balein auta eis ton korbanan epei timē aimatos estin

Algemeen

Zie ook: Geld, Munten, Hogepriester, Korban, Mishnah, Priester

Aantekeningen

En de overpriesters, de zilveren [penningen] nemende, zeiden: Het is niet geoorloofd, dezelve in de offerkist te leggen, dewijl het een prijs des bloeds is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
δε
En
αρχιερεις
de overpriesters
λαβοντες
nemende

-
τα
-
αργυρια
de zilveren
ειπον
zeiden

-
ουκ
Het is niet
εξεστιν
geoorloofd

-
βαλειν
te leggen

-
αυτα
dezelve
εις
in
τον
-
κορβαναν
de offerkist
επει
dewijl
τιμη
het een prijs
αιματος
des bloeds
εστιν
is

-

En de overpriesters, de zilveren [penningen] nemende, zeiden: Het is niet geoorloofd, dezelve in de offerkist te leggen, dewijl het een prijs des bloeds is.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!