Mattheus 27:60

SVEn legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had; en een grote steen [tegen] de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg.
Steph και εθηκεν αυτο εν τω καινω αυτου μνημειω ο ελατομησεν εν τη πετρα και προσκυλισας λιθον μεγαν τη θυρα του μνημειου απηλθεν
Trans.kai ethēken auto en tō kainō autou mnēmeiō o elatomēsen en tē petra kai proskylisas lithon megan tē thyra tou mnēmeiou apēlthen

Algemeen

Zie ook: Graf, Begraafplaats, Jezus Christus (graf), Via Dolorosa
Markus 15:46, Lukas 23:53

Aantekeningen

En legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had; en een grote steen [tegen] de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εθηκεν
legde

-
αυτο
dat
εν
in
τω
-
καινω
nieuw
αυτου
zijn
μνημειω
graf
ο
hetwelk
ελατομησεν
uitgehouwen had

-
εν
hij in
τη
-
πετρα
een steenrots
και
en
προσκυλισας
gewenteld hebbende

-
λιθον
steen
μεγαν
een groten
τη
-
θυρα
de deur
του
-
μνημειου
des grafs
απηλθεν
ging hij weg

-

En legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had; en een grote steen [tegen] de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!