Mattheus 27:9

SVToen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren [penningen] genomen, de waarde des Gewaardeerden van de kinderen Israels, Denwelken zij gewaardeerd hebben;
Steph τοτε επληρωθη το ρηθεν δια ιερεμιου του προφητου λεγοντος και ελαβον τα τριακοντα αργυρια την τιμην του τετιμημενου ον ετιμησαντο απο υιων ισραηλ
Trans.tote eplērōthē to rēthen dia ieremiou tou prophētou legontos kai elabon ta triakonta argyria tēn timēn tou tetimēmenou on etimēsanto apo yiōn israēl

Algemeen

Zie ook: Geld, Munten, Jeremia (profeet)
Zacharia 11:12

Aantekeningen

Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren [penningen] genomen, de waarde des Gewaardeerden van de kinderen Israëls, Denwelken zij gewaardeerd hebben;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Toen
επληρωθη
is vervuld geworden

-
το
hetgeen
ρηθεν
gesproken is

-
δια
door
ιερεμιου
Jeremía
του
-
προφητου
den profeet
λεγοντος
zeggende

-
και
En
ελαβον
genomen

-

-

-
τα
-
τριακοντα
zij hebben de dertig
αργυρια
zilveren
την
-
τιμην
de waarde
του
-
τετιμημενου
des Gewaardeerden

-
ον
Denwelken
ετιμησαντο
zij gewaardeerd hebben

-
απο
van
υιων
de kinderen
ισραηλ
Israëls

Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren [penningen] genomen, de waarde des Gewaardeerden van de kinderen Israëls, Denwelken zij gewaardeerd hebben;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!