Mattheus 28:19

SVGaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
Steph πορευθεντες ουν μαθητευσατε παντα τα εθνη βαπτιζοντες αυτους εις το ονομα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος
Trans.poreuthentes oun mathēteusate panta ta ethnē baptizontes autous eis to onoma tou patros kai tou yiou kai tou agiou pneumatos

Algemeen

Zie ook: Doop, Drieëenheid, Evangelisatie, Heilige Geest, Onderwijs, Zending
Markus 16:15, Johannes 15:16

Aantekeningen

Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πορευθεντες

Gaat henen


-

μαθητευσατε

onderwijst


-
παντα
al

τα

de

εθνη

volken

βαπτιζοντες
dopende

-
αυτους
dezelve
εις
in

το

den

ονομα

Naam

του

des

πατρος

Vaders

και
en

του

des

υιου

Zoons

και
en

του

des

αγιου

Heiligen

πνευματος
Geestes
διδασκοντες
lerende

-
αυτους
hen
τηρειν
onderhouden

-
παντα
al
οσα
wat
ενετειλαμην
geboden heb

-
υμιν
Ik

Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!