Mattheus 28:2

SVEn ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde de steen af van de deur, en zat op denzelven.
Steph και ιδου σεισμος εγενετο μεγας αγγελος γαρ κυριου καταβας εξ ουρανου προσελθων απεκυλισεν τον λιθον απο τησ θυρασ και εκαθητο επανω αυτου
Trans.kai idou seismos egeneto megas angelos gar kyriou katabas ex ouranou proselthōn apekylisen ton lithon apo tēs̱ thyras̱ kai ekathēto epanō autou

Algemeen

Zie ook: Aardbeving, Engel des Heeren, Engelverschijningen, Jezus Christus (graf)

Aantekeningen

En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde de steen af van de deur, en zat op denzelven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
ziet

-
σεισμος
aardbeving
εγενετο
er geschiedde

-
μεγας
een grote
αγγελος
een engel
γαρ
want
κυριου
des Heeren
καταβας
nederdalende

-
εξ
uit
ουρανου
den hemel
προσελθων
kwam toe

-
απεκυλισεν
en wentelde

-
τον
-
λιθον
den steen
απο
af van
της
-
θυρας
de deur
και
en
εκαθητο
zat

-
επανω
op
αυτου
denzelven

En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde de steen af van de deur, en zat op denzelven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!