Mattheus 28:7

SVEn gaat haastelijk heen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden; en ziet, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik heb het ulieden gezegd.
Steph και ταχυ πορευθεισαι ειπατε τοις μαθηταις αυτου οτι ηγερθη απο των νεκρων και ιδου προαγει υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε ιδου ειπον υμιν
Trans.kai tachy poreutheisai eipate tois mathētais autou oti ēgerthē apo tōn nekrōn kai idou proagei ymas eis tēn galilaian ekei auton opsesthe idou eipon ymin

Algemeen

Zie ook: Galilea
Mattheus 26:32, Markus 16:7

Aantekeningen

En gaat haastelijk heen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden; en ziet, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik heb het ulieden gezegd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ταχυ
haastelijk
πορευθεισαι
gaat

-
ειπατε
henen, en zegt

-
τοις
-
μαθηταις
discipelen
αυτου
Zijn
οτι
dat
ηγερθη
Hij opgestaan is

-
απο
van
των
-
νεκρων
de doden
και
en
ιδου
ziet

-
προαγει
Hij gaat

-
υμας
-
εις
voor naar
την
-
γαλιλαιαν
Galiléa
εκει
daar
αυτον
zult gij Hem
οψεσθε
zien

-
ιδου
Ziet

-
ειπον
gezegd

-
υμιν
ik heb het ulieden

En gaat haastelijk heen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden; en ziet, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik heb het ulieden gezegd.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!