Mattheus 2:16

SVAls Herodes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en [enigen] afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al deszelfs landpalen [waren], van twee jaren [oud] en daaronder, naar den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had.
Steph τοτε ηρωδης ιδων οτι ενεπαιχθη υπο των μαγων εθυμωθη λιαν και αποστειλας ανειλεν παντας τους παιδας τους εν βηθλεεμ και εν πασιν τοις οριοις αυτης απο διετους και κατωτερω κατα τον χρονον ον ηκριβωσεν παρα των μαγων
Trans.tote ērōdēs idōn oti enepaichthē ypo tōn magōn ethymōthē lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en bēthleem kai en pasin tois oriois autēs apo dietous kai katōterō kata ton chronon on ēkribōsen para tōn magōn

Algemeen

Zie ook: Bethlehem (in Juda), Egypte, Grens, Grenzen, Herodes (de Grote), Magoi, Wijzen uit het Oosten, Moord

Aantekeningen

Als Herodes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en [enigen] afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al deszelfs landpalen [waren], van twee jaren [oud] en daaronder, naar den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
toen
ηρωδης
Als Heródes
ιδων
zag

-
οτι
dat
ενεπαιχθη
bedrogen was

-
υπο
hij van
των
-
μαγων
de wijzen
εθυμωθη
toornig

-
λιαν
zeer
και
en
αποστειλας
afgezonden hebbende

-
ανειλεν
heeft omgebracht

-
παντας
al
τους
-
παιδας
de kinderen
τους
-
εν
die binnen
βηθλεεμ
Bethlehem
και
en
εν
in
πασιν
al
τοις
-
οριοις
landpalen
αυτης
deszelfs
απο
van
διετους
twee jaren
και
en
κατωτερω
daaronder
κατα
naar
τον
-
χρονον
den tijd
ον
dien
ηκριβωσεν
naarstiglijk onderzocht had

-
παρα
hij van
των
-
μαγων
de wijzen

Als Herodes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en [enigen] afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al deszelfs landpalen [waren], van twee jaren [oud] en daaronder, naar den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!