Mattheus 2:2

ABen zeiden: 'Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij zagen de heliacale opgang van zijn ster en zijn gekomen om Hem te aanbidden.'
SVZeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
Steph λεγοντες που εστιν ο τεχθεις βασιλευς των ιουδαιων ειδομεν γαρ αυτου τον αστερα εν τη ανατολη και ηλθομεν προσκυνησαι αυτω
Trans.legontes pou estin o techtheis basileus tōn ioudaiōn eidomen gar autou ton astera en tē anatolē kai ēlthomen proskynēsai autō

Algemeen

Zie ook: Aanbidden, Bethlehem (ster van), Jezus Christus (titels), Mira Ceti (Ster van Bethlehem)

Aantekeningen

Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγοντες
Zeggende

-
που
Waar
εστιν
is

-
ο
-
τεχθεις
de geboren

-
βασιλευς
Koning
των
-
ιουδαιων
der Joden
ειδομεν
wij hebben gezien

-
γαρ
want
αυτου
om Hem
τον
-
αστερα
ster
εν
in
τη
-
ανατολη
het Oosten
και
en
ηλθομεν
zijn gekomen

-
προσκυνησαι
te aanbidden

-
αυτω
Zijn

Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!