Mattheus 3:11

SVIk doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben [Hem na] te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen.
Steph εγω μεν βαπτιζω υμας εν υδατι εις μετανοιαν ο δε οπισω μου ερχομενος ισχυροτερος μου εστιν ου ουκ ειμι ικανος τα υποδηματα βαστασαι αυτος υμας βαπτισει εν πνευματι αγιω και πυρι
Trans.egō men baptizō ymas en ydati eis metanoian o de opisō mou erchomenos ischyroteros mou estin ou ouk eimi ikanos ta ypodēmata bastasai autos ymas baptisei en pneumati agiō kai pyri

Algemeen

Zie ook: Doop (Heilige Geest), God (vuur van), Heilige Geest, Schoenen
Markus 1:7, Lukas 3:16, Johannes 1:15, Johannes 1:26, Handelingen 1:5, Handelingen 11:16, Handelingen 19:4

Aantekeningen

Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben [Hem na] te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγω
Ik
μεν
wel
βαπτιζω
doop

-
υμας
-
εν
met
υδατι
water
εις
tot
μετανοιαν
bekering
ο
-
δε
maar
οπισω
Die na
μου
mij
ερχομενος
komt

-
ισχυροτερος
sterker
μου
dan ik
εστιν
is

-
ου
Wiens
ουκ
ik niet
ειμι
ben

-
ικανος
waardig
τα
-
υποδηματα
schoenen
βαστασαι
te dragen

-
αυτος
-
υμας
Die zal
βαπτισει
dopen

-
εν
met
πνευματι
Geest
αγιω
den Heiligen

Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben [Hem na] te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!