Mattheus 3:12

SVWiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.
Steph ου το πτυον εν τη χειρι αυτου και διακαθαριει την αλωνα αυτου και συναξει τον σιτον αυτου εις την αποθηκην το δε αχυρον κατακαυσει πυρι ασβεστω
Trans.ou to ptyon en tē cheiri autou kai diakathariei tēn alōna autou kai synaxei ton siton autou eis tēn apothēkēn to de achyron katakausei pyri asbestō

Algemeen

Zie ook: Dorsvloer, God (vuur van), Hand (lichaamsdeel), Tarwe
Lukas 3:17

Aantekeningen

Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ου
Wiens
το
-
πτυον
wan
εν
in
τη
-
χειρι
hand
αυτου
Zijn
και
is, en
διακαθαριει
doorzuiveren

-
την
-
αλωνα
dorsvloer
αυτου
Zijn
και
en
συναξει
samenbrengen

-
τον
-
σιτον
Zijn tarwe
αυτου
Hij zal Zijn
εις
in
την
-
αποθηκην
schuur
το
-
δε
en
αχυρον
zal het kaf
κατακαυσει
verbranden

-
πυρι
vuur
ασβεστω
met onuitblusselijk

Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!