Mattheus 3:16

SVEn Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen.
Steph και βαπτισθεις ο ιησους ανεβη ευθυς απο του υδατος και ιδου ανεωχθησαν αυτω οι ουρανοι και ειδεν το πνευμα του θεου καταβαινον ωσει περιστεραν και ερχομενον επ αυτον
Trans.kai baptistheis o iēsous anebē euthys apo tou ydatos kai idou aneōchthēsan autō oi ouranoi kai eiden to pneuma tou theou katabainon ōsei peristeran kai erchomenon ep auton

Algemeen

Zie ook: Doop, Doop, Duif, Heilige Geest, Herodes (de Grote), Jezus Christus
Jesaja 11:2, Jesaja 42:1, Markus 1:10, Johannes 1:32

Aantekeningen

En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
βαπτισθεις
gedoopt zijnde

-
ο
-
ιησους
Jezus
ανεβη
opgeklommen

-
ευθυς
is terstond
απο
uit
του
-
υδατος
het water
και
en
ιδου
ziet

-
ανεωχθησαν
geopend

-
αυτω
werden Hem
οι
-
ουρανοι
de hemelen
και
en
ειδεν
hij zag

-
το
-
πνευμα
den Geest
του
-
θεου
Gods
καταβαινον
nederdalen

-
ωσει
gelijk
περιστεραν
een duive
και
en
ερχομενον
komen

-
επ
op
αυτον
Hem

En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!