Mattheus 4:18

SVEn Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broeders, [namelijk] Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, het net in de zee werpende (want zij waren vissers);
Steph περιπατων δε ο ιησουσ παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν δυο αδελφους σιμωνα τον λεγομενον πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου βαλλοντας αμφιβληστρον εις την θαλασσαν ησαν γαρ αλιεις
Trans.peripatōn de o iēsous̱ para tēn thalassan tēs galilaias eiden dyo adelphous simōna ton legomenon petron kai andrean ton adelphon autou ballontas amphiblēstron eis tēn thalassan ēsan gar alieis

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Galilea, Galilea (meer v.), Jezus Christus, Netten, Petrus, Visser
Markus 1:16

Aantekeningen

En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broeders, [namelijk] Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, het net in de zee werpende (want zij waren vissers);


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

περιπατων
wandelende

-
δε
En
παρα
aan
την
-
θαλασσαν
de zee
της
-
γαλιλαιας
van Galiléa
ειδεν
zag

-
δυο
twee
αδελφους
broeder
σιμωνα
Simon
τον
-
λεγομενον
gezegd

-
πετρον
Petrus
και
en
ανδρεαν
Andréas
τον
-
αδελφον
broeders
αυτου
zijn
βαλλοντας
werpende

-
αμφιβληστρον
het net
εις
in
την
-
θαλασσαν
de zee
ησαν
zij waren

-
γαρ
(want
αλιεις
vissers

En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broeders, [namelijk] Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, het net in de zee werpende (want zij waren vissers);

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!