Mattheus 4:24

SVEn Zijn gerucht ging [van daar] uit in geheel Syrie; en zij brachten tot Hem allen, die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van den duivel bezeten, en maanzieken en geraakten; en Hij genas dezelve.
Steph και απηλθεν η ακοη αυτου εις ολην την συριαν και προσηνεγκαν αυτω παντας τους κακως εχοντας ποικιλαις νοσοις και βασανοις συνεχομενους και δαιμονιζομενους και σεληνιαζομενους και παραλυτικους και εθεραπευσεν αυτους
Trans.kai apēlthen ē akoē autou eis olēn tēn syrian kai prosēnenkan autō pantas tous kakōs echontas poikilais nosois kai basanois synechomenous kai daimonizomenous kai selēniazomenous kai paralytikous kai etherapeusen autous

Algemeen

Zie ook: Genezing, Maanzieke, Pijn, Ziekte

Aantekeningen

En Zijn gerucht ging [van daar] uit in geheel Syrie; en zij brachten tot Hem allen, die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van den duivel bezeten, en maanzieken en geraakten; en Hij genas dezelve.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
απηλθεν
ging uit

-
η
-
ακοη
gerucht
αυτου
Zijn
εις
in
ολην
geheel
την
-
συριαν
Syrië
και
en
προσηνεγκαν
zij brachten

-
αυτω
tot Hem
παντας
allen
τους
-
κακως
die kwalijk
εχοντας
gesteld waren

-
ποικιλαις
met verscheidene
νοσοις
ziekten
και
en
βασανοις
pijnen
συνεχομενους
bevangen zijnde

-
και
en
δαιμονιζομενους
van den duivel bezeten

-
και
en
σεληνιαζομενους
maanzieken

-
και
en
παραλυτικους
geraakten
και
en
εθεραπευσεν
Hij genas

-
αυτους
dezelve

En Zijn gerucht ging [van daar] uit in geheel Syrië; en zij brachten tot Hem allen, die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van den duivel bezeten, en maanzieken en geraakten; en Hij genas dezelve.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!