Mattheus 5:11

ABGezegend zijn jullie, wanneer ze u beschimpen, vervolgen, en [al liegende] allerlei kwaad tegen u spreken om wille van Mij.
SVZalig zijt gij, als u [de mensen] smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.
Steph μακαριοι εστε οταν ονειδισωσιν υμας και διωξωσιν και ειπωσιν παν πονηρον ρημα καθ υμων ψευδομενοι ενεκεν εμου
Trans.makarioi este otan oneidisōsin ymas kai diōxōsin kai eipōsin pan ponēron rēma kath ymōn pseudomenoi eneken emou

Algemeen

Zie ook: Christenvervolging, Jodenvervolging, Zaligsprekingen
1 Petrus 4:14

Aantekeningen

Zalig zijt gij, als u [de mensen] smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μακαριοι
Zalig
εστε
zijt gij

-
οταν
als
ονειδισωσιν
smaden

-
υμας
-
και
en
διωξωσιν
vervolgen

-
και
en
ειπωσιν
spreken

-
παν
alle
πονηρον
kwaad
ρημα
-
καθ
tegen
υμων
-
ψευδομενοι
liegende

-
ενεκεν
om
εμου
Mijnentwil

Zalig zijt gij, als u [de mensen] smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!